Sidste Nyt fra Barløseborg Golfklub

  • Nyt fra Bestyrelsen
  • Pressemeddelelse
  • Turneringsresultater og nye rekorder
  • Nyt fra trænerne
  • Nyt fra Barløseborg Golfbane
  • Nyt fra Sekretariatet 


 
Nyt fra Bestyrelsen
 

På en smukt og solrig Sankt hans aftens dag afholdt klubben på bestyrelsens foranledning en ekstraordinær generalforsamling, hvor klubbens banekøb var væsentligste punkt på dagsordenen.
De godt 60 fremmødte medlemmer blev budt velkommende og orienteret om generalforsamlingens 2 væsentligste punkter – 1) overtagelse af bananlæg med tilhørende bygning og maskiner samt 2) konsekvensændring af klubbens vedtægtsmæssige formålsparagraf.
Med et par mindre ændringer i vedtægtsforslaget blev begge punkter enstemmigt vedtager og klubben indgår hermed den endelige købekontrakt med Barløseborg Golfbanen A/S og Niels Haustrup.
Klubbens bestyrelse er meget tilfredse og glade for den tillid som klubbens medlemmer viser ved deres fulde opbakning til banekøbet – nu på 2 generalforsamlinger.
Vi er også taknemmelige overfor de 40 medlemmer og investorer, der har gjort banekøbet muligt.
Samtidig vil vi også gerne takke Ann og Niels Haustrup for deres velvillige indstilling til at klubben fik muligheden for at hjælpe med dette generationsskifte og for at sælger også har bidraget yderligere til finansieringen med et samlet sælgerpantebrev på 1,2 mio. kr.

På driftssiden er vi i fuld gang med at organisere fremtiden. Vi har foreløbig aftalt med Niels Haustrup, at han fortsætter ledelsen de næste par måneder indtil vi har fundet en god afløser på posten. Samtidig er Gitte i sekretariatet opnormeret til fuld tid fra 1. juli 2020, således at vi kan holde åbent alle hverdage - og gerne også med frivilligt hjælp i nogle af weekenderne.  
Vi søger samtidig efter yderligere assistance til vores sekretariat, hvor vi får hjælp fra DGU til jobbeskrivelser og stillingsopslag. Nærmere information følger – og du kan læse mere i vores pressemeddelelse om baneovertagelsen senere i dette nyhedsbrev samt i referatet fra generalforsamlingen, der senere lægges op på hjemmesiden.
Nye medlemmer og prøvemedlemmer:

I forårets løb har vi oplevet en god tilgang af nye og ”hjemvendte” tidligere medlemmer. Endvidere er der god gang i uddannelsen af en række nye prøvemedlemmer, hvor vi nu også forsøger os med weekend hold. 


Bente Veje blev årets første prøvemedlem, som bestod spilleprøven ved sin kontaktperson Liselotte. Tillykke til Bente (i rødt), som efterfølgende har meldt sig ind i klubben og allerede er en flittig spiller i Barløseborg Golfklub.
Flere spillere har efterfølgende aflagt prøve og indmeldt sig.
Vi håber I får en rigtig god tid i klubben.

​​​​​​​På golfens dag den 21. juni 2020 deltog ikke mindre end 39 potentielle medlemmer, hvilket vidner om, at golfsporten har øget interesse, måske påvirket af corona tiden eller blot fordi flere har fået øjnene op for denne unikke sportsgren med masser af god motion, frisk luft og flotte naturoplevelser.
​​​​​​​I bestyrelsen vil vi gerne byde Jer alle hjertelig velkommen i Barløseborg Golfklub. Vi håber, at I må føle jer godt modtaget i vores klub, hvor vi også har fokus på de sociale relationer og på samværet på ”hul 19” – vores Tee Time, cafe & restaurant. Husk at bestyrelsens og Sekretariatet ”døre” altid er åbne, hvis I måtte have spørgsmål eller gode forslag.

God sommer til alle – og nyd det danske golfvejr og de danske golfbaner!

Bestyrelsen
Arne Jakobsen
 
Pressemeddelelse
Barløseborg Golfbane skifter ejere
 
Barløseborg Golfklub har netop indgået aftale med Barløseborg Golfbane A/S og Niels Haustrup om overtagelse af Barløseborg Golfbaneanlæg med tilhørende bygninger og maskinpark med virkning fra 1. juli 2020.
 
Købsoplægget blev præsenteret for klubbens medlemmer på en ekstraordinær generalforsamling tirsdag aften den 23. juni 2020, hvor den fremmødte forsamling énstemmigt godkendte det forelagte købsoplæg.
 
Købet bliver gennemført med en finansiering, der både rummer realkredit- og bankfinansiering samt pantebrevsfinansiering fra investorselskabet ”BGK Invest ApS” og fra sælger og bygger på et budgetgrundlag, der har taget udgangspunkt i de seneste 3 års drift af bane og klub.
 
BGK Invest ApS er et nyetableret finansieringsselskab, hvor 40 medlemmer i klubben samlet har indskudt godt 3,5 mio.kr. til finansiering er en pæn del af den samlede købesum.
 
Klubbens bestyrelse vil forsætte driften af Barløseborg Golfbane med tilhørende restaurant på samme gode måde som Ann og Niels Haustrup hidtil har drevet baneanlæg og restaurant. Vi tilbyder samtidig at alle ansatte i Barløseborg Golfbane A/S nu ansættes i golfklubben, hvor Niels Haustrup midlertidigt vi hjælpe os videre med den daglige drift af baneanlægget.
 
Begge parter er meget tilfredse med, at det efter godt et halvt års drøftelser nu er lykkedes at finde en god løsning på sælgers ønske om et generationsskifte af Barløseborg Golfbane.
 
Bestyrelsen i Barløseborg Golfklub vil gerne takke Ann og Niels Haustrup for deres initiativ med etableringen af Barløseborg Golfbane, for driften heraf gennem nu 13-14 år og for godt samarbejde gennem hele forløbet. Det er deres fortjeneste, at vi i Assens Kommune kan tilbyde en velplejet og unik golfoplevelse med smukke naturoplevelser.
   
Med venlig hilsen
Barløseborg Golfklub
Skovvangsvej 47, Barløse
5610 Assens
 
Tuneringsresultater og nye rekorder:

Den 7. juni 2020 afviklede vi – i samarbejde med FER- Fyns Erhvervsrevision – klubbens årlige åbne Mastersturnering på en dejlig og solrig dag. Turneringen, der havde 44 deltagere, blev vundet af Peter Launer Bæk, Odense Eventyr Golfklub i 70 nettoslag med Helle Wolstrup og Lotte Pennerup på henholdsvis 2. og 3. pladserne med 71 og 73 nettoslag. Peter Launer Bæk, der spiller i handicap +3,4, lavede samtidig banerekord fra gul tee med brutto 64 slag.
Peter Launer Bæk fik ved den efterfølgende præmieoverrækkelse –  med respekt af corona anbefalingerne - overrakt årets Masterspokal af Leib Falk Hansen, FER. (billedet)
B-rækken blev vundet af Mikkel Holmgaard med 43 Stablefordpoint og med Irene Hørsman og Klaus Nielsen på henholdsvis 2. og 3. pladserne begge med 41 point.

Den 26. juni 2020 afvikledes årets første sponsormatch med 64 deltagere. Flere sponsorer havde valgt at stille et fuldt hold til denne, hvor der blev dystet i golfsporten i et fantastisk solrigt og varmt golfvejr – så varmt, at morgenmaden kunne indtages på terrassen.

Holdturneringen blev vundet af ”Tæppeladen Assens”, tæt forfulgt af ”LJ Ejendomme/Minilak” på 2. pladsen og med Möhring Elipse A/S på 3. pladsen. I den individuelle turnering blev sejret hentet hjem af Martin Larsen med 42 Stablefordpoint og med August Thor Høst på 2. pladsen med 39 point.

B rækken blev suverænt vundet af Jørgen Larsen med 47 Stablefordpoint og med Peder Munk på 2. pladsen med 38 point. August Høst, der spillede i handicap +4,3 præsterede en suveræn golfrunde og lavede ny banerekord med en runde i 61 slag (10 under banens par) fra gul tee. August, der nu spiller i Odense Eventyr Golf, har trådt sine golfbarnesko i Barløseborg Golfklub. 
​​​​​​​
(på billederne nedenfor ses vinderholdene)

​​​​​​​Lørdag den 27. juni 2020 blev årets festlige og sjove Mexican Scramble golfturnering afviklet – igen i år med LJ ejendomme A/S som samarbejdspartner og sponsor– og med 84 oplagte golfspillere, heraf 10 gæstespillere fra andre klubber.

Vejret startede meget varmt og med blandet sol og skyer samt med en lidt truende vejrudsigt. Dog slap vi for lyn og torden, og regnen ventede, til vi alle var i hus igen. Her hjalp det store festtelt og parasollerne til, at ingen blev våde, mens grillmiddagen og præmieoverrækkelse foregik med sædvanlige festlige indslag og små konkurrencer fra LJ Ejendomme A/S.

Turneringen med 21 hold blev vundet i 70 slag af Jacob Bjerre, Ann Haustrup, Bente Sehested Juul og Anders Ravn. På 2. pladsen med 71 slag: Søren Filstrup Nielsen, Henrik Hansen, Liselotte Nielsen og Maj-Britt Andersen Bruun. På 3. pladsen med 72 slag: Leif Laustsen, Esber Thiesen, Poul Petterson og Hanne Rasmussen. Sponsorernes ekstra konkurrence med tættest flag på hul 18 blev vundet af Gudrun Águstdottir. Tættest flag på hul 6 blev vundet af Helle Wolstrup,

Den udlovede flotte Chevrolet Bel Air fra 1950'erne på hul 16 for hole-in-one blev desværre ikke uddelt denne gang. Vi håber på mere held næste år.

(Lidt stemningsbilleder fra dagen, hvor Niels Haustrup også fik overrakt Claes Peter Bruun en flaske for HOI på hul 1 den 5. juni - tillykke Claes)

 
Nyt fra Trænerne

Martin Holm Larsson og Yannick Larsen står for træningen.

Martin står for træningen om torsdagen og det vil kun være hver 3. torsdag på følgende datoer: 

2 JUL - 23 JUL - 30 JUL - 13 AUG - 3 SEP- 24 SEP - 8 OKT.
​​​​​​​
Træningstider og tidsbestilling:

Tirsdage
16.30-17.30 Junior og Ynglinge
17.30-18.30 Fællestræning
18.30-20.00 Prøvemedlemmer
 
Hver 3. torsdag
16.00-17.00 Fællestræning
17.00-18.00 Junior og Ynglinge
18.00-20.00 Eliten
 
Søndage
09.30-12.00 Junior og Ynglinge
12.00-13.00 Fællestræning
 
Tilmelding til Junior/Ynglinge og Elite træning foregår over Facebook grupperne: Barløseborg Golfklub Junior og Barløseborg Golfs Elitetrup.
 
Tilmelding til fællestræning foregår via GolfBox.
 
Tilmelding som prøvemedlem foregår via sekretariatet/begynderudvalget.

 
Nyt fra Barløseborg Golfbane

EFTERLYSNING
Efterlysning af forring til hulkopperne – under Corona krisen var der sat forringer i hulkopperne, disse er desværre forsvundet inden greenkeeperne fik mulighed for at tage dem op. Forringerne ønskes leveret tilbage.

HUSK NU inden du går ud på din golfrunde, at registrere dig i Golfbox, også selvom der er god plads på banen. Hvis du ikke har været registreret i Golfbox, så får du ikke nødvendigvis de informationer du skal ha' omkring banen mm. og klubben kan ikke bruge statistikkerne fra Golfbox til noget, da de så ikke er retvisende.

  • HUSK PITCHFORK MED PÅ BANEN OG RET NEDSLAGSMÆRKER OP
  • RIV EFTER DIG I BUNKERS
  • RYD OP EFTER DIG OG SÆT KURVE PÅ PLADS PÅ DRIVING RANGE

Er du i tvivl om banens status, så kan du altid gå ind på forsiden af vores hjemmeside og bladre lidt ned, så kan du finde en banestatus - der vil det altid fremgå om der evt. er ekstraordinære regler, der skal overholdes. Uddybning af BANESTATUS oversigten findes under menupunkterne Banen/Banestatus på vores hjemmeside.

 
Nyt fra Sekretariatet

Sekretariatet er åben for personlig henvendelse, dog med respekt for Covid-19.
 
Flere medlemmer har henvendt sig vedr. nye bagmærker for 2020. Der udstedes ikke nye bagmærker hvert år, kun hvis medlemsskabet har ændret sig.

OBS! Husk at meddele Sekretariatet, hvis du får ny e-mailadresse, ændre bopælsadresse eller får nyt telefonnummer. Dette så du fortsat modtager informationer, nyhedsbreve og kontingentopkrævninger fra Barløseborg Golfklub.

På forhånd TAK

KLUBSEKRETÆREN
I sekretariatet møder du Gitte,
som glæder sig til at hjælpe dig
med de spørgsmål, du måtte have.

Sekretariatet tager sig af alt
vedrørende klubben, såsom :
Økonomi
Sponsorer
Indmeldelser
Udmeldelser
Kontingenter
Handicapregulering
Prøvemedlemskaber
Turneringsdeltagelse mm.


ÅBNINGSTIDER

Mandag 12.00 - 16.00
Tirsdag 13.00 - 17.00
Onsdag lukket
Torsdag 12.00 - 16.00
Fredag 9.30 - 13.30

Der er lukket i Sekretariatet
lørdage, søndage og helligdage.

Tlf. 6479 1224 - tryk 3
E-mail: post@bbgolf.dk
Barløseborg Golfklub
Skovvangsvej 47 - 5610 Assens - Tlf.: 6479 1224 - E-mail: post@bbgolf.dk