Sidste Nyt fra Barløseborg Golfklub

  • Nyt fra Bestyrelsen
  • Vindere 9 huls turnering
  • Nyt fra trænerne
  • Nyt fra Sekretariatet 


 
Nyt fra Bestyrelsen 
Vi er nu på vej i efterårets første måned, hvor vejret fortsat byder på gode golfmuligheder i Barløse. Klubben inviterer derfor hele vores store firvillighedskorps til en medhjælpermatch søndag, den 6. september 2020. Bestyrelsen vil med dette arrangement gerne sige tak for den store indsats som ydes fra rigtig mange udvalgsmedlemmer, frivillige hjælpere og greenkeepere for, at vi alle kan nyde godt af en dejlig golfbane med velholdte udenoms faciliteter og hyggelige samværsmuligheder på terrassen og i klubhuset. Tak for det – både til jer der kan deltage på søndag og til jer, der måtte være forhindret. Sekretariatet og bestyrelsen vil i efteråret arbejde videre med et mere synligt frivillighedskoncept.
 
9 Huls turneringer
Klubbens nye tiltag med 9 huls matcher to mandage har været en stor succes med ”udsolgt” begge aftner. Vi glæder os over, at mange nye spillere har deltaget i disse nye turneringer og takker Turneringsudvalget for tilrettelæggelsen. Tillykke til alle vindere, de to aftner, og til den samlede vinder i begge rækker. Vi vil - sammen med turneringsudvalget - evaluere turneringsformen med henblik på at gentage disse korte turneringer til næste år.
 
Tee Time, cafe & Restaurant
Restauratør Camilla Havard, Tee Time, cafe & restaurant, har valgt at opsige sin forpagtningsaftalen med klubben med udgangen af denne sæson. Camillas sidste åbningsdag bliver 31. oktober 2020.
Bestyrelsen og sekretariatet vil derfor i nærmeste fremtid drøfte mulighederne for ansættelse af en ny restauratør til forpagtningen af restauranten til den kommende sæson. Vi vil naturligvis løbende holde klubben underrettet om restauranten og mulighederne for benyttelsen heraf i den kommende tid, når vi har haft lejlighed til at drøfte dette i bestyrelsen.
 
Velkommen til nye medarbejdere
Den 1. september 2020 har vi budt velkommen til klubbens nye chefgreenkeeper, Jakob Kaltoft Nielsen og til klubbens nye Golfmanager, Kim Kristiansen. Vi håber at alle medlemmer vil tage godt imod vores nye medarbejdere og kan samtidig oplyse, at Niels Haustrup fortsætter med en deltidsansættelse i klubben på 10 timer ugentligt. Niels vil hjælpe Jakob med en række ad hoc opgaver på og omkring banen.
 
Nyt undervisningslokale
Bestyrelsen har besluttet, at indrette det tidligere golfshop lokale til et nyt undervisningslokale, der både kan benyttes af klubbens udvalg samt tillige tænkes anvendt til udlejning til virksomheder til afholdelse af møder, seminarer, konferencer i tilslutning til golfarrangement/virksomhedsturneringer eller lignende. Frivillige hjælpere har tilbudt at gøre lokalet i stand med ny maling, belysning og møblement. Vi håber senere at finde sponsorer til indkøb af av-udstyr til undervisningsbrug.

Klubmesterskaber og afslutningsturnering.
Tillykke til Lars Lund-Christoffersen med klubmesterskabet i hulspil, der blev vundet på hul 18 i den afgørende match i lørdags over Thomas Løkke Borg. Husk også klubben store golfweekend, den 19.-20. september, hvor der spilles om klubmesterskaberne i slagspil og i årsgangsturneringen – ”klubmesterskaber i slagspil for alle, der er fyldt 50 år og derover”. Samtidig tilbydes også at deltage i stableford match den 20. september, hvor man efterfølgende kan være
med til at hylde årets klubmestre. Tilmelding til alle tre turneringer sker i GolfBox -. Og der er masser af ledige tider endnu, så tøv ikke.
God fornøjelse med golfspillet i efterårssæsonen.
Bestyrelsen
Arne Jakobsen
 
Vindere 9-huls turneringerne
Vinder A-rækken mandag den 24. august 2020 blev Kurt Nielsen med 19 point.
2. pladsen Torben Wolstrup 17 point, 3. pladsen Axel Hoppe med 17 point.
Vinder B-rækken blev Arne Juul Nielsen med 22 point. 2. pladsen Michael Rasmussen med 19 point og 3 pladsen tog Jasper Skjold Jensen med 19 point.
 
Mandag den 31. august blev anden 9 huls turnering afholdt. Her blev vinderen i A-rækken Frederik Kristiansen med 17 point. 2. pladsen tog Edi Frederiksen med 17 point, 3. pladsen tog Birthe Frederiksen med 16 point.
B-rækken blev vundet af Susanne O. Jørgensen med 20 point. 2. pladsen tog Bent Nielsen med 19 point og 3. pladsen gik til Anita Fredberg med 18 point.

 
Nyt fra Trænerne

Husk at tilmelding til fællestræning forsat foregår via GolfBox - der er nu oprettet nye tider - så meld jer endelig til.

Martin står for træningen om torsdagen og det vil kun være hver 3. torsdag på følgende datoer: 

24 SEP - 8 OKT.

Yannick står for fællestræning, Junior og Ynglinge træning.
​​​​​​​
Træningstider og tidsbestilling:

Tirsdage
16.30-17.30 Junior og Ynglinge
17.30-18.30 Fællestræning
 
Hver 3. torsdag
16.00-17.00 Fællestræning
17.00-18.00 Junior og Ynglinge
18.00-20.00 Eliten
 
Søndage
09.30-12.00 Junior og Ynglinge
12.00-13.00 Fællestræning
 
Tilmelding til Junior/Ynglinge og Elite træning foregår over Facebook grupperne: Barløseborg Golfklub Junior og Barløseborg Golfs Elitetrup.
 
Tilmelding til fællestræning foregår via GolfBox. 


 
Nyt fra Sekretariatet

Kim Kristiansen er tiltrådt som golfmanager 1/9 2020 og træffes fremadrettet i sekretariatet.

Sekretariatet er åben for personlig henvendelse, dog med respekt for Covid-19.
Fra 1. juli er åbningstiderne blevet udvidet - se nedenfor.

Endvidere foregår udlejning af udstyr, henvendelser om greenfee, comapny days og udlejning/bestilling af buggy, leje af bagskab via sekretariatet.
I weekender samarbejdes med Tee Time Café og Restaurant omkring udlejning af buggy - dvs. betaling, afhenting og aflevering af nøgler foregår i Caféen.

Husk at afhente DGU-kort og bagmærker ved indmeldelse og op/nedgradering af medlemskab ved sekretariatet. 

OBS! Husk at meddele Sekretariatet, hvis du får ny e-mailadresse, ændre bopælsadresse eller får nyt telefonnummer. Dette så du fortsat modtager informationer, nyhedsbreve og kontingentopkrævninger fra Barløseborg Golfklub.

På forhånd TAK​​​​​​​GOLFMANAGER OG KLUBSEKRETÆR
I sekretariatet møder du Kim og Gitte,
som glæder sig til at hjælpe dig
med de spørgsmål, du måtte have.

Sekretariatet tager sig af alt
vedrørende klubben, såsom :
Økonomi
Sponsorer
Indmeldelser
Udmeldelser
Kontingenter
Udlejning af udstyr
Prøvemedlemskaber
Turneringsdeltagelse mm.ÅBNINGSTIDER

Mandag 10.00 - 16.00
​​​​​​​Tirsdag 10.00 - 16.00
Onsdag 12.00-16.00
Torsdag 10.00 - 17.00
Fredag 10.00 - 14.00

Der er lukket i Sekretariatet
lørdage, søndage og helligdage.

Tlf. 6479 1224 - tryk 1
E-mail: post@bbgolf.dk
Barløseborg Golfklub
Skovvangsvej 47 - 5610 Assens - Tlf.: 6479 1224 - E-mail: post@bbgolf.dk