Sidste nyt fra Barløseborg Golfklub
Indhold
 • Formandens klumme
 • Generalforsamling 2019
 • Tilmeld dig til Regionsgolf
 • Tee Time Café & Restaurant
 • Regelaften med vinsmagning og tapas
 • Regelbøger 2019
 • Nyt fra Barløseborg Golfbane - vintergreenfee
 • Nyt fra Sekretariatet
Formandens klumme

Kære medlemmer – et forsinket, men velment godt nytår til alle.
 
En ny golfsæson står snart for døren. Forinden vil vi dog afvikle årets generalforsamling, der i år finder sted onsdag d. 6. marts i Tee Time Café & Restaurant, hvor klubben er vært ved kaffe og snitter.
 
Den 14. marts 2019 byder vi på en kombineret social- og regelaften, med et godt glas vin, lidt tapas og gennemgang af de nye golfregler. Dette finder også sted i Tee Time Café & Restaurant og det er naturligvis frivilligt at deltage i bespisning m.v., der er for egen regning.
 
Bestyrelse og udvalg arbejder med planlægningen af vores nye sæson, som vi håber byder på godt golfvejr og mange nye spillere på vores gode bane, der flittigt bliver benytter her i den “grønne” vinter.
 
Baneejer og klubben har endvidere investeret i ny betalingsstander, primært for greenfee gæster, men også for medlemmer, der nu har to muligheder for bekræftelse af golftider og udskrivning af scorekort.   
 
Du kan efterfølgende læse mere om nævnte tilbud og om de mange øvrige gode tiltag, som et medlemsskab af Barløseborg Golfklub byder på.
 
Velkommen til årets generalforsamling, til regelaftenen og til den kommende sæson, hvor vi afvikler åbningsturnering søndag, den 14. april 2019.
 
Med venlig hilsen
Arne Jakobsen
Generalforsamling 2019

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Barløseborg Golfklub
Onsdag, den 6. marts 2019 kl. 19.00 i Tee Time Café & Restaurant


Klubben er vært ved en kop kaffe og en rullepølsemad - gerne tilmelding via dette link, så vi ved nogenlunde hvor mange der kommer, af hensyn til forplejning.

Dagsorden i henhold til vedtægternes § 7:

1. Valg af dirigent
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter og indskud.

     a. Forslag til kontingentsats for 2019
         Bestyrelsen foreslår en mindre stigning på kontingentet undtaget for junior
5. Forslag fra bestyrelsen
    a. Forslag om ændring af en formulering omkring skift mellem medlemskaber i vedtægterne
6. Forslag fra medlemmerne
    a. Ingen forslag modtaget
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
    a. Valg af bestyrelsesmedlemmer - på valg er:
        - Susanne Nielsen, modtager genvalg
        - Gurli Andersen, modtager ikke genvalg
        - Uden for tur: Stefan Poulsen, modtager ikke genvalg
        - Uden for tur: Gitte Stentebjerg, modtager ikke genvalg
     b. Bestyrelsen foreslår valg af
        - Susanne Nielsen
        - Børge Jensen
        - Lars Pedersen
        - Ove Fejerskov Jensen
8. Valg af revisor og revisor-suppleant
     a. Bestyrelsen foreslår valg af Richard Andersen
9. Eventuelt

Forslag til ændring af §4 i vedtægterne (formulering af hensigten med vores medlemskategorier):
 
§ 4 – Kontingent og indskud
 
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling, og omfatter
følgende medlemskategorier:
1. Aktive juniorer - fra 13 år til og med det kalenderår, man fylder 18 år eller juniorer med banetilladelse
2. Aktive juniorer - til og med det kalenderår, man fylder 12 år eller juniorer uden banetilladelse
3. Aktive ynglinge (Til og med det kalenderår, man fylder 25 år)
4. Aktive Studerende (der er fyldt 25 år og som er SU berettiget)
5. Fuldt medlemskab
6. Langdistancemedlemmer
7. 9 huls medlemskab
8. Hverdags medlemskab
9. Flex medlemskab
10. Passive
11. Prøvemedlemmer
Beskrivelse af de enkelte medlemskategorier ses i bilag 1.
 
Alle medlemmer i medlemskategori 5.(fuldt medlemskab) og 8.(Hverdags medlemskab), der har 10 indskudsbeviser (ophørt indskudsordning) får en årlig rabat på 200 kr. Rabatten fratrækkes kontingentet med 50 kr. hvert kvartal.
Bestyrelsen kan – når dette vurderes begrundet - oprette nye medlemskategorier og fastlægge kontingentet herfor. Den nye medlemskategori og kontingent skal godkendes på førstkommende generalforsamling.
 
Overgang fra aktiv til passiv medlemskategori kan ske under iagttagelse af gældende udmeldelses frister.
 
Ved eventuelt senere ønske om at vende tilbage til aktiv status, kan dette ske øjeblikkeligt, såfremt ventelisten ikke forhindrer dette. efter minimum 9 måneder som passivt medlem, ske uden at skulle optages på venteliste og på samme vilkår som tidligere aktivt medlemskab. (Bestemmelsen drøftes i relation til kvartalvis udmeldelsesfrist!)

 
Ønske om skift fra en medlemskategori til en anden, kan ske under iagttagelse af gældende udmeldelsesfrist. Ved skift til højere kontingentkategori kan dette ske øjeblikkeligt. Ved skift af medlemskategori starter en ny bindingsperiode på et år, undtagen for passivt medlemskab jf. ovenfor.
 
Indskud og kontingenter opkræves ved bestyrelsens foranstaltning.
 
ÆNDRING:
Det med blåt anførte udgår (er sprogligt ikke korrekt). Det med rødt anførte erstattes med følgende:

Ønske om skifte fra en medlemskategori til en anden, kan ske under iagttagelse af gældende udmeldelsesfrist. Ved skift af medlemskategori starter en ny bindingsperiode på et år. Skifte til en højere kontingentkategori kan ske øjeblikkeligt, dog kan der ikke spekuleres i kontingentsatser ved sæsonmæssige kategoriskifte.

Hvis et medlem inden for en 12 måneders periode - efter et skifte med normal opsigelsesvarsel til lavere kontingentkategori - igen ønsker skifte til en højere kontingentkategori kan dette ske øjeblikkeligt mod betaling af kontingentdifferencen mellem de to kategorier, for perioden med lavere kontingent.    
Har du tilmeldt dig til Regionsgolf 2019 ?

Så er Barløseborg igen tilmeldt regionsgolf med et hold i hver af de følgende rækker:
 • A-rækken, B-rækken, C-rækken og D-rækken
 • Senior B, Senior C og Veteran D

Har du lyst til at spille med på et af holdene, så kan du allerede fra nu tilmelde dig via Golfbox.

A-B-C-D rækkerne - tilmelding her
Senior og Veteran - tilmelding her
Tee Time Café & Restaurant

Inviterer du til selskab ...
... så klarer Tee Time Café & Restaurant alt det andet.

Fødselsdag, konfirmation, bryllup, barnedåb mm.

Med de rette faciliteter og et professionelt personale, er rammerne skabt. Så mangler du blot at invitere dine gæster og glæde dig.​​​​​​​ Læs mere her.

Du kan også bestille mad ud af huset - læs mere her.

      Regelaften med vinsmagning og tapas menu

          Torsdag d. 14 marts kl. 18.30 holder vi regelaften, hvor regeludvalget vil gennemgå de nye regler.
          Derefter vil vi hygge os med vinsmagning og tapas. Prisen for dette er 150,-.
          Når du tilmelder dig på følgende link i Golfbox, skal du samtidig svare på, om du vil deltage i den
          efterfølgende vinsmagning. Du kan tilmelde dig på dette link.​​​​​​​ Sidste tilmelding er d. 13 marts.

  Regelbøger 2019

Så er der kommet regelbøger og de kan købes i shoppen. Nedenunder finder du en beskrivelse af de forskellige bøger, så du kan se hvilken/hvilke, der passer til dit behov.

KOM I GANG - PRIS 20,- kr.
Introduktionsbog til golfsporten - historie, udstyr, banen, regler, klubbens forhold og organisationen Dansk Golf Union. Alle nye prøvemedlemmer får denne af klubben.

LOMMEGUIDEN - PRIS 20,- kr. (samme som den tidligere Golf i tegn og bobler)
Opslagsbog som indeholder de 35-40 hyppigst forekommende spille- og regelsituationer, organiseret med faneblade efter, hvor på banen, man er. Alle nye prøvemedlemmer får denne af klubben.
 • Bogen anbefales til alle eksisterende golfspillere som en hurtig introduktion til de nye golfregler, og som en hurtig opslagbog på banen. 
GOLFREGLERNE 2019, SPILLERUDGAVEN - PRIS 25,- kr.
Spillerudgaven af Golfreglerne 2019 på dansk. Alle nye prøvemedlemmer får denne af klubben.
 • Indeholder det fulde regelsæt, men med færre detaljer.
 • Supplerende henvisninger til Golfreglerne.
 • Spillerudgaven anbefales til alle golfspillere, som ikke kan “nøjes” med en app, men ønsker en kortere, trykt udgave af det fulde regelsæt.

GOLFREGLERNE 2019, KOMPLETTE REGLER - PRIS 30,- kr.
Golfreglerne 2019 på dansk
 • Indeholder det komplette regelsæt i alle detaljer.
 • Golfreglerne 2019 anbefales til alle med ansvar for turnerings- og dommeropgaver, samt til spillere, der ønsker eller har brug for altid at have adgang til alle detaljer i reglerne som supplement til regel-app’en.
Barløseborg Golfbane

Greenfee 01/11-2018 til 31/03-2019
Hverdage, weekender og helligdage
Senior kr. 150,-
Junior kr. 100,-
Hvis der er frost på greens, spilles der til vintergreens.

HUSK NU at inden du går ud på din golfrunde, registrerer dig i Golfbox, også selvom der er god plads på banen. Hvis du ikke har været registreret i Golfbox, så får du ikke nødvendigvis de informationer du skal ha' omkring banens stand mm. og klubben kan ikke bruge statistikkerne fra Golfbox til noget, da de så ikke er retvisende.

 • DER MÅ IKKE KØRES MED BUGGY - KUN MED TROLLY
 • MIDLERTIDIG LOKALREGEL - DER MÅ LÆGGES OP PÅ FAIRWAY
 • HUSK PITCHFORK MED PÅ BANEN OG RET NEDSLAGSMÆRKER OP
 • RYD OP EFTER DIG OG SÆT KURVE PÅ PLADS PÅ DRIVING RANGE

Er du i tvivl om banens status, så kan du altid gå ind på forsiden af vores hjemmeside og bladre lidt ned, så kan du finde en BANESTATUS - der vil det altid fremgå om der evt. er ekstraordinære regler, der skal overholdes. Uddybning af BANESTATUS oversigten findes under menupunkterne Banen/Baneinfo på vores hjemmeside.

Sekretariatet

I sekretariatet finder du Mette Meyer, som er klar til at hjælpe dig. Nedenfor finder du sekretariatets åbningstider og kontaktinformationer.

I sekretariatet finder du en lille shop med de mest nødvendige ting som handsker, tees, bolde, paraplyer, rain cover, fiskestænger og meget mere. Har du lyst til at se udvalget, så kom om bag skranken og helt ind i sekretariatet og kig dig omkring.

Der skal ikke nye bagmærker til i 2019 - I skal bruge dem, I fik udleveret i 2018 og jer, der endnu ikke har afhentet, bedes gøre det inden sæson start i 2019.
Åbningstider 1. Nov. til 28 Feb.

Mandag Lukket
Tirsdag 10.00 - 15.00
Onsdag lukket
Torsdag 10.00 - 15.00
Fredag Lukket

Der er lukket i sekretariatet lørdage,
søndage og helligdage.

Tlf. 6479 1224 - tryk 3
E-mail: post@bbgolf.dk

Barløseborg Golfklub
Skovvangsvej 47 - 5610 Assens - Tlf.: 6479 1224 - E-mail: post@bbgolf.dk