Sidste nyt fra Barløseborg Golfklub
Indhold
 • Formandens klumme
 • Konstituering af bestyrelsen
 • Manglende klub pokal
 • Ny betalingsstander og bookning af tid på 9 huls banen
 • Klubbens træningstider
 • Åbningsturnering
 • Nye lokalregler
 • Parkering
 • Nyt fra Barløseborg Golfbane - ny weekend greenfee
Formandens klumme

Kære medlemmer,
 
Snart siger vi farvel til årets første forårs måned og en ny golfsæson står for døren. Golfbanen er i fuld gang med at blive klargjort og Klubber i Klubben, sekretariatet og trænerne er i fuld gang med at introducere sæsonstarten. Vi ser frem til endnu et godt år med godt golfspil og rart samvær på og omkring banen. Tee Time Café & Restaurant åbner 1. april 2019 med åbent alle dage fra 12.00-20.00.

Siden sidste nyhedsbrev har vi afholdt årets generalforsamling og konstituerende bestyrelsesmøde (se næste artikel). Bestyrelsen vil gerne sige tak til de afgåede bestyrelsesmedlemmer, Gurli Andersen, Stefan Poulsen og Gitte Stentebjerg. Referatet fra Generalforsamlingen kan læses her.
 
Den 14. marts afviklede klubben den 2. regelaften, hvor de nye golfregler blev grundigt gennemgået af Olav og Torben fra Regel og Handicapudvalget. Olav og Torben fik på aftenen mange gode og relevante spørgsmål om fortolkningen af golfreglerne og de nye lokalregler. Tee Time Café & Restaurant bød efterfølgende på vinsmagning og tapas, som samlede godt 50 medlemmer til en hyggelig og humørfyldt aften. Har du fortsat ønsker om en regelgennemgang, vil Regel- og handicapudvalget gentage successen i løbet april måned, såfremt der er tilstrækkelig mange medlemsønsker (min. 25 deltagere). Hvis du gerne vil deltage i en regelgennemgang, skal du blot sende en mail til klubbens sekretariat, senest den 8. april 2019.
 
DGU har netop afholdt det årlige repræsentantskabsmøde, hvor der også var temamøde om bl.a. medlemshvervning, juniorudvikling og det forventede nye handicapsystem WHS (World Handicap System), som forventes endelig vedtaget i 2. kvartal 2019 til ikrafttræden 1. januar 2020. WHS Handicappet udregnes som gennemsnittet af de 8 bedste blandt de seneste 20 handicapscores. Hvis du ønsker at dit nye WHS handicap skal være så aktuelt som muligt i forhold til dit spil, anbefaler vi, at du afleverer flest mulige og gerne 20+ scores i 2019.
 
Bestyrelsen ser frem til en god golfsæson for alle i 2019 – vel mødt på banen.
 
Arne Jakobsen
Konstituering af bestyrelsen

Bestyrelsen har budt velkommen til Børge Jensen, Lars Pedersen og Ove Jensen
som nye medlemmer og har konstitueret sig således:

Formand                            Arne Jakobsen
Næstformand                    Lars Pedersen
Kasserer                            Børge Jensen

Udvalg                               Bestyrelsens repræsentant / kontaktperson
Kommunikation                  Arne Jakobsen 
Sponsorudvalg                   Lars Pedersen
Begynderudvalg                 Ove Jensen, Kurt Hansen
Sportsudvalg                      Anne Marie Højvang
Turneringsudvalg               Anne Marie Højvang
Juniorudvalg                      Susanne Nielsen
Regel- & Handicap             Lars Pedersen
Baneudvalg                        Lars Pedersen
Medlemshvervning             Kurt Hansen 

Klubber i klubben             Bestyrelsens repræsentant / kontaktperson
Seniorgolf                            Arne Jakobsen  
Tirsdagsdamer                    Anne Marie Højvang
Onsdagsherrer                    Kurt Hansen 
Parmatch                            Susanne Nielsen
Kaninklubben                      Ove Jensen, Kurt Hansen                      
         Manglende Klub Pokal

                 Vi mangler en pokal og et låg til en anden pokal - nogen der har dem liggende, så må de meget gerne
                 aflevers i Sekretariatet.

                 Klubmester Herre Slagspil pokalen mangler - magen til damernes.

                 Låget til Klubmester Herre Hulspil pokalen mangler - magen til damernes.
Ny betalingsstander og bookning af tid på 9 huls banen


Der er kommet ny betalingsstander ved indskrivningen i Sekretariatsbygningen. Skal du betale greenfee, leje af buggy, udstyr eller trolly, så er det denne touchskærm du skal bruge - den gamle touchskærm er kun til beskræftelse af tider og udskrivning af scorekort ..

Skal du betale, men beløbet ikke er rigtigt, så kan du nu rette din pris (kun på den nye stander) og skrive i bemærkninger, hvorfor du retter prisen. Feks. vintergreen eller du har lejet en buggy osv.

Har du en greenfeebillet, så kan du vælge Voucher som betaling og lægge greenfee billetten i en kuvert som sædvanligt.

Selvom du ikke skal betale, så kan du selvfølgelig også bruge den nye stander til beskræftelse af tider og udskrivning af scorekort ..

Fremover skal alle medlemmer til at booke tid på 9 huls banen, da Pay & Play spillere nu skal booke sig ind på banen og så dur det ikke, at de vælger en ledig tid i Golfbox og så er der booket helt op, når de kommer over på banen.

Er du i tvivl om hvordan du skal bruge standeren, når du skal betale, så spørg i Sekretariatet eller ring til Ann på tlf. 6479 1026.
Klubbens træningstider

Træningsplanen for klubbens fællestræninger er klar og du kan læse meget mere om den på vores hjemmeside på dette link.

Træningen er gratis og åben for alle medlemmer. Vær opmærksom på, at når vi når efteråret, så er der træning, så længe der er lyst.

Vi starter træning i uge 12, men holder en lille pause fra d. 30 marts til og med d. 5 april, da trænerne er på træningstur.
      Åbningsturnering

          Har du fået dig tilmeldt vores Åbningsturnering søndag d. 14 april ?? Ellers kan du gøre det her.
          Der er gunstart kl. 9.00 med mødetid senest 8.15 og turneringsfee er 85,- kr.

          Ved tilmelding til turneringen vil du blive spurgt, om du ønsker at tilmelde dig spisningen efter                            turneringen, hvortil du kan svare enten JA eller NEJ - ​Prisen for spisningen er 115,- kr. pr. person.

         C rækken er op til handicap 72, så vi håber at der er mange af de nye medlemmer, som har lyst til at
         spille med i turneringen - spørg i Sekretariatet, hvis I er i tvivl om hvordan I melder til.

          A-rækken         +5,0 - 19,0 spilles på 18 huls banen
          B-rækken          19,1 - 36,0 spilles på 18 huls banen
          C-rækken          36,1 - 72,0 spilles på 9 huls banen
      Nye Lokalregler

        1. Banemarkeringer:
         Hvide pæle                                        Out of bounds
         Røde/Gule markeringer                    Strafområder
         Røde pæle med grøn top                  Strafområde med adgangs- og spilleforbud
         Blå pæle el. maling                           Areal under reparation
         Blå pæle med sort top                       Areal under reparation med spilleforbud


        2. På 3. hul er den banenære kant af Skovvangvej defineret som out of bounds. En bold, der krydser og 
        kommer til hvile på den anden side af vejen, er out, selv om den ligger på en anden del af banen.
 
       3. Ved spil af 15. hul er 14. hul out of bounds. Ved spil fra 14. hul er de hvide pæle mod 15. hul ikke-flytbare
       forhindringer.
 
       4. Træer med støttepæl og afstandsmarkeringer i fairway og afstandspæle langs fairway er ikke-flytbare
       forhindringer. Lempelse uden straf efter Regel 16.1
 
       5. Stensætningen ved 2. og 16. huls green, samt de tre sten ved 200 m mærket på hul 15 er en integreret
       del af banen.
 
       6. Strafområdet på 14. hul markeret med røde pæle med grøn top er et miljøfølsomt område med adgangs-
       og spilleforbud. Såfremt bolden er i området, skal spilleren spille en ny bold efter Regel 17.1d med et
       strafslag. Såfremt bolden ligger i det generelle område, men det miljøfølsomme område generer spillerens
       stance eller hans sving, skal spilleren tage lempelse uden straf efter Regel 16.1.
 
       7. Hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en bold er i eller er tabt i et af strafområderne
       bag 15. green, må spilleren enten gå frem efter Regel 17.1d eller, ligeledes med et strafslag, droppe en bold
       i droppezonen. Hvis en bold ligger på stien bag 15. green, må spilleren gå frem efter Regel 16.1, eller som   
       yderligere mulighed uden straf, droppe en bold i samme droppezone, som nævnt ovenfor.
 
       8. Hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en bold er i eller er tabt i strafområdet på 16. hul,
       må spilleren enten gå frem efter Regel 17.1d eller, ligeledes med et straflag, droppe eller placere en bold i 
       droppezonen.
 
       STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF DISSE REGLER:
       Hulspil: Tab af hul. Slagspil: Den generelle straf.
 
       9. Hvis en spiller ikke ved, om bolden er i strafområdet på hul 16, kan spilleren spille en provisorisk bold efter
       Regel 18.3, som modificeres således:
       Ved spil af den provisoriske bold må spilleren bruge lempelsesmuligheden fra forrige sted,
       lempelsesmuligheden på flaglinjen eller spille fra dropzonen.
 
       Hvis den oprindelige bold findes i strafområdet inden for tre minutters søgetid, kan spilleren vælge enten at:
        * Fortsætte med at spille den oprindelige bold.
        * Fortsætte med at spille den provisoriske bold.
       Hvis den oprindelige bold ikke findes inden for tre minutters søgetid, eller det er en kendsgerning eller så
​​​​​​​       godt som sikkert, at den er i strafområde, bliver den provisoriske bold spillerens bold i spil.
        Parkering

             En lille henstilling til vores medlemmer:
             Når der parkeres på gårdspladsen og specielt foran sekretariatsbygningen, henstilles der til, at man
             pakerer med en passende afstand til bilen ved siden af eller til markerings stenene, således pladsen
             bruges optimalt og der ikke er en masse spildplads mellem bilerne.             På forhånd tak.
Barløseborg Golfbane - ny weekend greenfee

Vær obs på at greenfee er steget til 400,- for seniorer og 200,- for juniorer i weekenden.

HUSK NU at inden du går ud på din golfrunde, registrerer dig i Golfbox, også selvom der er god plads på banen. Hvis du ikke har været registreret i Golfbox, så får du ikke nødvendigvis de informationer du skal ha' omkring banens stand mm. og klubben kan ikke bruge statistikkerne fra Golfbox til noget, da de så ikke er retvisende.

 • DER MÅ IKKE KØRES I BUGGY
 • MIDLERTIDIG LOKALREGEL - DER MÅ LÆGGES OP PÅ FAIRWAY
 • HUSK PITCHFORK MED PÅ BANEN OG RET NEDSLAGSMÆRKER OP
 • RYD OP EFTER DIG OG SÆT KURVE PÅ PLADS PÅ DRIVING RANGE

Er du i tvivl om banens status, så kan du altid gå ind på forsiden af vores hjemmeside og bladre lidt ned, så kan du finde en BANESTATUS - der vil det altid fremgå om der evt. er ekstraordinære regler, der skal overholdes. Uddybning af BANESTATUS oversigten findes under menupunkterne Banen/Baneinfo på vores hjemmeside.

Sekretariatet

I sekretariatet finder du Mette Meyer, som er klar til at hjælpe dig. 

I sekretariatet har vi de mest nødvendige ting som handsker, tees, bolde, paraplyer, rain cover, fiskestænger og meget mere. Har du lyst til at se udvalget, så kom om bag skranken og helt ind i sekretariatet og kig dig omkring.

Der skal ikke nye bagmærker til i 2019 - I skal bruge dem, I fik udleveret i 2018 og jer, der endnu ikke har afhentet, bedes gøre det inden sæson start i 2019.
Åbningstider 1. april til 30. september

Mandag 12.00 - 16.00
Tirsdag 13.00 - 17.00
Onsdag lukket
Torsdag 12.00 - 16.00
Fredag 09.30 - 13.30

Der er lukket i sekretariatet lørdage,
søndage og helligdage.

Tlf. 6479 1224 - tryk 3
E-mail: post@bbgolf.dk

Barløseborg Golfklub
Skovvangsvej 47 - 5610 Assens - Tlf.: 6479 1224 - E-mail: post@bbgolf.dk