Skattestyrelsen er blevet opmærksom på en mangel i vores vedtægter, som bevirker, at vi på nuværende tidspunkt er skattepligtige på vores lejeindtægter fra sommerhuset. Dette kan vi undgå med en vedtægtsændring. Vi indkalder derfor til ekstraordinær generalforsamling.

Dagsorden:
  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Valg af 2 stemmetællere
  4. Fremlæggelse af vedtægtsændring i form af tilføjelse til paragraf 11: Ved opløsning af Landsforeningen Autisme Kreds Fyn skal overskud af foreningens midler efter betaling af passiver tilfalde en almennyttig og/eller velgørende forening eller fond, som arbejder ud fra et tilsvarende formål.
  5. Afstemning om vedtægtsændring.
 
Tid og sted
Lørdag d. 21. september 2019 kl. 16:30 til 17:00 
Tornbjerg Gymnasium, Skærmhatten 15, 5220 Odense SØ

Tilmeldingsfrist
Fredag d. 20. september 2019 kl. 12:00

Læs mere på vores hjemmeside.

 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Ønsker du ikke længere at modtage e-mails? Afmeld nyhedsbrev.