Nyhedsbrev December 2019

Så er tiden kommet for årets sidste nyhedsbrev.

Bestyrelsen vil gerne takke for den store opbakning til vores arrangementer, vi håber at se jer alle til en masse spændende arrangementer i det nye år.

Vi har på nuværende tidspunkt åbent for tilmeldinger på 3 arrangementer, se længere nede i nyhedsbrevet.
 
Vi ønsker jer alle en glædelig jul, samt et godt nytår.


Netværks cafemøde
Erfaringen viser, at mange familier til børn med autismespektrumforstyrrelser oplever at være alene med deres problemer.

Netværksmødet er din mulighed for at møde andre, lytte til og tale om netop dét, der optager dig.

På dette netværksmøde får vi besøg af Birgitte Jensen og appen "Show My Day". Her kan du lærer appen at kende og få vejledning i dens anvendelse.

Er du interesseret i at blive medlem og ønsker at hører mere om foreningen, eller har du spørgsmål til bestyrelsen er du også velkommen på mødet.

Sted: Enghaveskolen Roesskovsvej 125, 5200 Odense V
Tid: Lørdag d. 18. januar 2020 kl. 14.00-16.00

Foreningen byder på gratis kaffe/the og kage

Pris: Gratis adgang

https://www.autismefyn.dk/aktiviteter/kom-arrangementer/885-netvaerksmode-18-januar-2020-kl-14-00-16-00


Forpremiere på ´Spioner på missioner´
Vi gentager successen og har lejet sal 2 i Nordisk film biografen Odense (banegårdscenteret), hvor vi har mulighed for at vise ´Spioner på missioner´ som forpremiere - kun for autismeforeningens medlemmer.

Filmen har først premiere i de danske biografer 6/2 2020

Vi har salen for os selv, og der vil blive skruet ned for lyden.

Forestillingen kører forskudt af andre forestillinger, så der burde være god plads i kioskområde osv.

Filmen er med dansk tale, se trailer: https://www.youtube.com/watch?v=eGLVEpFVf1Q

Dette arrangement er kun for kreds Fyns medlemmer
Alle hustandens medlemmer kan deltage, incl. personlig hjælper, bedsteforældre osv

Sted: Biocity Odense, Østre Stationsvej 27, 5000 Odense C
Tid: Lørdag d. 25. januar 2020 kl. 12.15
Pris: 25,- pr. billet, resten betaler foreningen

https://www.autismefyn.dk/aktiviteter/kom-arrangementer/887-forpremiere-spioner-pa-misioner

Generelforsamling og foredrag
Landsforeningen Autisme Kreds Fyn indbyder hermed til ordinær generalforsamling og foredrag med Louise Egelund Jensen, som er aktuel med bogen: Når sirenen lyder, om sanseforstyrrelser.

Vi starter med at Louise holder foredrag om sanser, og efter foredraget vil der være mulighed for at købe
Louises 3 bøger: Når sirenen lyder, Fordi jeg har lyst og Få dig dog et godt liv.

Program:
18.00-19.15 Foredrag med Louise
19.15-19.45 Pause
19.45-20.30 Ordinær generalforsamling

Dagsorden ordinær generalforsamling:
1. Bestyrelsen fremsætter forslag til valg af dirigent, stemmetællere og referent
2. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
3. Formanden aflægger beretning
4. Kassereren aflægger beretning om det reviderede regnskab
5. Kassereren aflægger beretning om budgettet
6. Behandling af evt. forslag fra bestyrelsen
7. Behandling af indkomne forslag
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Lene Jakobsen, Lise Christiansen og Lilli Jørgensen
9. Valg af to suppleanter til bestyrelsen. Suppleanterne er på valg hvert år
10. Valg af tre medlemmer til repræsentantskabet + 1 suppleant
11. Valg af kasserer
12. Valg af revisor
13. Eventuelt

Medlemmer, der har forslag til generalforsamlingen, skal fremsende disse til formanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse, hvorefter de gøres offentligt tilgængelige på hjemmesiden.

Formandsberetning vil være at finde på hjemmesiden 14 dage før den ordinære generalforsamling

Sted: Tornbjerg Gymnasium
Tid: 11. marts 2020 kl. 18.00-20.30
Pris: Gratis for medlemmer, ikke medlemmer 50,-

https://www.autismefyn.dk/aktiviteter/kom-arrangementer/888-ordinaer-generalforsamling-og-foredrag-med-louise-egelund-jensen


Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Ønsker du ikke længere at modtage e-mails? Afmeld nyhedsbrev.