Sidste Nyt fra Barløseborg Golfklub

  • Nyt fra bestyrelsen
  • Ny hjemmeside
  • Nyt fra Barløseborg Golfbane
  • Nyt fra Sekretariatet 
 
Nyt fra bestyrelsen

Kære medlemmer
 
Godt nytår!
Barløseborg Golfklub holdt en vellykket nytårskur i fredags med overvældende stor tilslutning med 90 tilmeldte deltagere, hvor Lisbeth Bender gav alle deltagere nogle gode råd med på vejen om ”det mentale golfspil” og formanden gav en aktuel status over arbejdet i golfklubbens udvalg og i bestyrelsen.
 
I bestyrelsens orientering var et par vigtige nyheder, som alle i klubben bør informeres om, derfor gengives her et uddrag af formandens tale på nytårskuren:
 
”Golfåret 2019 i Barløse har været et på mange måder godt og tilfredsstillende år for Barløse Golfklub. Det vil i høre mere om, når vi mødes til vores årlige generalforsamling sidst i februar måned, og alligevel får i lige et par ord med hjem herfra i dag.
 
Først den kedelige nyhed:
Søren Lund har desværre meddelt baneejeren, at han ønsker at stoppe forpagtningen af Tee Time Café & Resturant her ved udgangen af denne måned. Jeg har sagt til Søren, at det er vi i klubben meget kede af og lidt skuffede over, især fordi vi synes, at Søren har gjort et godt job herude med driften af restauranten - og de oplevelser, vi alle nyder - ved det såkaldte hul 19. Sådan er dette desværre – og da nyheden er relativt ny for os alle, ja så har baneejer og vi ikke en ny løsning på restaurationsdriften her og nu, men jeg er sikker på, at vi vil arbejde for at finde en god erstatning. Vi lytter for tiden meget gerne til jeres gode forslag til Sørens efterfølger.
 
Som nævnt i vores seneste nyhedsbrev oplever vi i år et fald i medlemstallet på vel 20-25 medlemmer netto. Dette skyldes primært, at vi ikke har haft den tilgang af begyndere, som vi tidligere har set. Vi har derfor i bestyrelsen besluttet at indlede et forpligtende samarbejde med Dansk Golf Union, hvor vi sammen vil  gøre noget mere ved rekrutteringen af nye golfspillere. Vi er derfor i fuld gang med at nedsætte et rekrutteringsudvalg, der får til opgave sammen med DGU at tilføre klubben flere golfspillere. Planlægningen er godt i gang, og vi ser derfor frem til at arbejdet krones med succes hen over det kommende år.
 
Vi har naturligvis også arbejdet med den kommende golfsæson, hvor turneringsudvalg, eliteudvalg, juniorudvalg, begynderudvalg og kaninklubben alle har været i arbejdstøjet med planlægningen at det nye golfår. Der er udført et godt og gedigent stykke arbejde af mange frivillige hænder og hoveder. Tusind tak for det. Vi håber og tror på, at 2020 vil blive et godt og spændende golfår – både for alle jer, golfspillere, og også for klubben.
 
Jeg har også fået mandat til at orientere Jer om, at klubbens bestyrelse gennem nogen tid har talt generationsskifte med vores baneejer, Barløseborg Golfbane A/S, og dennes bestyrelse og hovedaktionæren, Ann og Niels Haustrup.
 
Vi er nu nået så langt i disse drøftelser, at vi er enige om en principaftale om klubbens mulige overtagelse af baneanlæg med tilhørende bygninger og maskiner. Når jeg siger mulige overtagelse, så hænger det sammen med, at bestyrelsen jo ikke har mandat til at kunne købe anlægget uden om klubbens medlemmer og vi har jo heller ikke penge i kassen til at kunne komme i mål hermed.
 
Baneejers og bestyrelsens principbeslutning handler derfor primært om, på hvilke vilkår, klubben kan overtage baneanlægget, hvis der kan skaffes den nødvendige opbakning fra klubbens medlemmer og den nødvendige finansiering hertil. Processen for disse undersøgelser vil derfor være, at klubbens bestyrelse nu igangsætter udarbejdelsen af et oplæg med en gennemgang og beskrivelse af de aktiver, der overtages, en finansieringsplan, et vedtægtsgrundlag og et beslutningsgrundlag til forelæggelse på vores kommende generalforsamling.
 
Vores tilgang til disse drøftelser har været, at vi fra klubbens bestyrelses side gerne vil bevare og udvikle vores golfbane og -klub, samtidig med, at vi også gerne vil bestræbe os på at give Ann og Niels Haustrup mulighed for at overgå i den såkaldte ”tredje alder” med vished om, at golfbanen fortsat består. Derfor har begge parter måttet bøje sig mod hinanden i vilkårsdrøftelserne med skyldig hensyntagen både til de investerede værdier og den fremadrettede rentabilitet.
 
Når jeg offentliggør denne principaftale i dag, skyldes det primært jeres interesser i klubben og dens fremtidige udvikling, samtidig med, at vi nu har behov for at kunne rette officielle henvendelser til finansieringskilder og mulige investorer med henblik på at kunne tilvejebringe den rette finansieringsløsning. Jeg kan – af gode grunde – ikke sige meget mere i dag.
 
Nu er i officielt informeret om, at bestyrelsen har ført disse drøftelser, og at den videre proces er et oplæg til en kommende generalforsamling. Vi vil naturligvis give en lignende meddelelse i et kommende nyhedsbrev, så alle klubbens medlemmer bliver informeret – og på et tidspunkt i processen får vi også behov for at vide om, der kan findes flere investorer blandt klubbens medlemmer.
 
Klubben lancerer også i allernærmeste fremtid en ny hjemmeside, hvor design og opsætning har fået et nyt ”layout”, der også sikrer en letter adgang til ajourføring og nyheder. Sekretariatet vil informere mere herom.  
 
Med disse bemærkninger fra bestyrelsens side, vil jeg ønske Jer alle er rigtigt godt nytår og ønsker for Jer alle, at det nye år 2020 må byde på rigtig mange gode golfoplevelser – og også blive et godt og fremgangsrigt år for klubben.
   
Bestyrelsen for Barløseborg Golfklub
Arne Jakobsen

 
Ny hjemmeside

Vi er i øjeblikket igang med at lægge en ny hjemmeside op, så derfor vil der idag og imorgen være tidspunkter, hvor siden ikke fungerer - det håber vi, at I kan bære over med.

Når den nye side er klar, så håber vi I vil tage godt imod den og Sekretariatet hører meget gerne fra jer med ris og ros - der vil helt sikkert være små fejl og uhensigtsmæssigheder rundt omkring.

 
 
Nyt fra Barløseborg Golfbane

HUSK NU inden du går ud på din golfrunde, at registrere dig i Golfbox, også selvom der er god plads på banen. Hvis du ikke har været registreret i Golfbox, så får du ikke nødvendigvis de informationer du skal ha' omkring banen mm. og klubben kan ikke bruge statistikkerne fra Golfbox til noget, da de så ikke er retvisende.

  • DER MÅ IKKE KØRES MED BUGGY
  • DER MÅ LÆGGES OP PÅ FAIRWAY
  • HUSK PITCHFORK MED PÅ BANEN OG RET NEDSLAGSMÆRKER OP
  • RIV EFTER DIG I BUNKERS
  • RYD OP EFTER DIG OG SÆT KURVE PÅ PLADS PÅ DRIVING RANGE

Er du i tvivl om banens status, så kan du altid gå ind på forsiden af vores hjemmeside og bladre lidt ned, så kan du finde en BANESTATUS - der vil det altid fremgå om der evt. er ekstraordinære regler, der skal overholdes. Uddybning af BANESTATUS oversigten findes under menupunkterne Banen/Baneinfo på vores hjemmeside.

 
Nyt fra Sekretariatet

Vær opmærksom på, at der kun er åbent i Sekretariatet om tirsdagen og torsdagen fra kl. 10.00 til kl. 15.00 - det gælder for januar og februar måned.

KLUBSEKRETÆREN
I sekretariatet møder du Mette,
som glæder sig til at hjælpe dig
med de spørgsmål, du måtte have.

Sekretariatet tager sig af alt
vedrørende klubben, såsom :
Økonomi
Sponsorer
Indmeldelser
Udmeldelser
Kontingenter
Handicapregulering
Prøvemedlemskaber
Turneringsdeltagelse mm.


ÅBNINGSTIDER
1. januar til 28. februar


Mandag Lukket
Tirsdag 10.00 - 15.00
Onsdag lukket
Torsdag 10.00 - 15.00
Fredag Lukket

Der er lukket i Sekretariatet
lørdage, søndage og helligdage.

Tlf. 6479 1224 - tryk 3
E-mail: post@bbgolf.dk
Barløseborg Golfklub
Skovvangsvej 47 - 5610 Assens - Tlf.: 6479 1224 - E-mail: post@bbgolf.dk