Vi håber, at I er kommet godt ind i år 2020.

Husk at der til sommerhuset skal afgives ønsker for sommer- og efterårsferie fra 1.-7. februar. Der vil i dagene efter blive foretaget lodtrækning, og de heldige får besked hurtigst muligt. 

Sidste år var der stor efterspørgsel på leje af sommerhuset i sommerferien, så vi anbefaler, at I afgiver ønsker for flere uger, selvom I kun ønsker at leje en uge. Under kommentarer kan I prioritere jeres ønsker.

Man skal afgive ønsker via bookingformularen på hjemmesiden: www.autismefyn.dk hvor man også kan læse mere om huset og se flere billeder. 

Alle medlemmer af Landsforeningen Autisme kan leje sommerhuset, og er du ikke medlem endnu, kan du nå at melde dig ind. Medlemsskab koster 350,- om året

https://www.autismefyn.dk/sommerhus/booking-af-sommerhus 
 
Husk også tilmelding til ordinær generalforsamling og foredrag med Louise Egelund Jensen d. 11. marts kl. 18-20.30  
 
Louise er aktuel med bogen Når sirenen lyder, og hun holder foredrag om sanser. Foredraget varer ca. 1 time og henvender sig til professionelle, pårørende og mennesker med autisme. 

Efter foredraget vil der være mulighed for at købe Louises bøger: Når sirenen lyder, Fordi jeg har lyst og Få dig dog et godt liv. 
Inden generalforsamlingen går i gang, holder vi en pause, hvor man har mulighed for at spise den forudbestilte sandwich. 

Program: 
18.00-19.15 Foredrag med Louise 
19.15-19.45 Pause 
19.45-20.30 Ordinær generalforsamling 
 
Dagsorden ordinær generalforsamling:  
 1. Bestyrelsen fremsætter forslag til valg af dirigent, stemmetællere og referent 
 2. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 
 3. Formanden aflægger beretning 
 4. Kassereren aflægger beretning om det reviderede regnskab 
 5. Kassereren aflægger beretning om budgettet 
 6. Behandling af evt. forslag fra bestyrelsen 
 7. Behandling af indkomne forslag 
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Lene Jakobsen, Lise Christiansen og Lilli Jørgensen 
 9. Valg af to suppleanter til bestyrelsen. Suppleanterne er på valg hvert år 
 10. Valg af tre medlemmer til repræsentantskabet + 1 suppleant 
 11. Valg af kasserer 
 12. Valg af revisor 
 13. Eventuelt 

Medlemmer, der har forslag til generalforsamlingen, skal fremsende disse til formanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse, hvorefter de gøres offentligt tilgængelige på hjemmesiden. 

Formandsberetning vil være at finde på hjemmesiden 14 dage før den ordinære generalforsamling. 

https://www.autismefyn.dk/aktiviteter/kom-arrangementer/888-ordinaer-generalforsamling-og-foredrag-med-louise-egelund-jensen 
 
Husk at tilmelde jeres betaling for medlemskab til Autismeforeningen til PBS. 

Vi oplever desværre, at medlemmer henvender sig pga. utilsigtet udmeldelse af foreningen, fordi girokortet aldrig når frem, eller fordi man glemmer at betale. 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Ønsker du ikke længere at modtage e-mails? Afmeld nyhedsbrev.