Sidste Nyt fra Barløseborg Golfklub

  • Nyt fra formanden
  • Nyt fra Barløseborg Golfbane
  • Nyt fra Sekretariatet 
 
Nyt fra formanden

Kære medlemmer og gæster i Barløseborg Golfklub
 
Barløseborg Golfklub bakker op om og følger myndighedernes, DIF's og DGU's anbefalinger i forbindelse med den forestående Corona situation.
 
Klubbens sekretariat vil derfor være lukket for personlig betjening i de kommende 14 dage. Sekretariatet kan kontaktes på mail eller telefon.
 
Alle bestyrelses- og udvalgsmøder i den følgende 2-3 uger anbefales afviklet som Skype møder eller lignende medier. Fysiske udvalgsmøder skal undgås.
 
Spil på banen:
 
Spil på banen kan foregå i privat regi. Da DGU og DIF vurderer, at smitterisikoen ved privat spil på banen ikke er på et niveau, hvor der på nuværende tidspunkt er behov for forbud/lukning.
Derfor opretholder vi mulighederne for privat spil på banen med opfordring til at følge de generelle anbefalinger om personlig adfærd.
 
Vi har ingen officielle klubturneringer i de næste 14 dage – men opstart af turneringer i Klubber i Klubben udsættes indtil videre – så længe Sundhedsstyrelsen og DGU anbefaler dette.
 
Besøg i restaurant og klubfaciliteter bør alene foregå i begrænset og nødvendigt omfang med god håndhygiejne og under iagttagelse af Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
 
Vi opfordrer samtidig både medlemmer og gæster til at udvise størst mulig agtpågivenhed – både ved at undgå fysisk kontakt, større forsamlinger, hole afstand til andre, opmærksomhed på svage eller kronisk syge personer og god håndhygiejne.   
 
Barløseborg Golfklub følger situationen løbende og vil informere igen, når og hvis situationen skærpes eller lempes i forhold til ovennævnte generelle beslutninger og anbefalinger.
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Arne Jakobsen

 
Nyt fra Barløseborg Golfbane

HUSK NU inden du går ud på din golfrunde, at registrere dig i Golfbox, også selvom der er god plads på banen. Hvis du ikke har været registreret i Golfbox, så får du ikke nødvendigvis de informationer du skal ha' omkring banen mm. og klubben kan ikke bruge statistikkerne fra Golfbox til noget, da de så ikke er retvisende.

  • DER MÅ IKKE KØRES MED TROLLY OG BUGGY
  • DER MÅ LÆGGES OP PÅ FAIRWAY
  • HUSK PITCHFORK MED PÅ BANEN OG RET NEDSLAGSMÆRKER OP
  • RIV EFTER DIG I BUNKERS
  • RYD OP EFTER DIG OG SÆT KURVE PÅ PLADS PÅ DRIVING RANGE

Er du i tvivl om banens status, så kan du altid gå ind på forsiden af vores hjemmeside og bladre lidt ned, så kan du finde en BANESTATUS - der vil det altid fremgå om der evt. er ekstraordinære regler, der skal overholdes. Uddybning af BANESTATUS oversigten findes under menupunkterne Banen/Baneinfo på vores hjemmeside.

 
Nyt fra Sekretariatet

Sekretariat vil være lukket for personlig betjening i de kommende 14 dage pga. Corona. Sekretariatet kan kontaktes på mail eller telefon.

Vær opmærksom på, at der er nye åbningstider i marts måned.

HUSK hvis du ændre din e-mail adresse i Golfbox, så giv gerne Sekretariatet besked, således din e-mail også kan blive rettet, så du modtager nyhedsbrevet på din nye e-mail.

KLUBSEKRETÆREN
I sekretariatet møder du Mette,
som glæder sig til at hjælpe dig
med de spørgsmål, du måtte have.

Sekretariatet tager sig af alt
vedrørende klubben, såsom :
Økonomi
Sponsorer
Indmeldelser
Udmeldelser
Kontingenter
Handicapregulering
Prøvemedlemskaber
Turneringsdeltagelse mm.


ÅBNINGSTIDER
Marts måned


Mandag Lukket
Tirsdag 13.00 - 17.00
Onsdag lukket
Torsdag 12.00 - 16.00
Fredag 9.30 - 13.30

Der er lukket i Sekretariatet
lørdage, søndage og helligdage.

Tlf. 6479 1224 - tryk 3
E-mail: post@bbgolf.dk
Barløseborg Golfklub
Skovvangsvej 47 - 5610 Assens - Tlf.: 6479 1224 - E-mail: post@bbgolf.dk