Sidste Nyt fra Barløseborg Golfklub

 • Nyt fra formanden
 • Afsked med Mette
 • Hilsen fra Camilla
 • Nyt fra trænerne
 • Nyt fra Barløseborg Golfbane
 • Nyt fra Sekretariatet 


 
Nyt fra formanden
 
Coronasituationen:
Først og fremmest stor tak til alle medlemmer for jeres forståelse for og efterlevelse af vores henstillinger om begrænset privat spil på banen i den første uges tid efter åbning for golfspillet igen.
 
Vores baneservice/kontrol bekræfter os i, at stort set alle efterlever vores og DGU’s henstillinger, hvilket glæder os meget. Golfspillet har således fået nogle muligheder, som mange andre idrætsgrene ikke kan give deres medlemmer.
 
Der er derfor – for at undgå smitterisikoen – fortsat nødvendigt, at vores henstillinger om at spille med stor forsigtighed efterleves og at både sundhedsmyndighedernes og DGU’ anbefalinger følges.
Dette også med henblik på, at vi forhåbentlig hurtigere kan vende tilbage til en mere normal hverdag igen - også på golfbanen.
Henstillingerne om god golf adfærd i disse Coronatider med begrænset golfspil er gengivet nedenfor.
 
Samtidig vil jeg gerne henlede opmærksomheden på, at baneejer - for vores skyld - har valgt at holde toiletterne åbne med god rengøring og med henstilling om, at alle benytter sig af at vaske hænder og anvende det fremsatte sprit. Vi skal desuden undlade at benytte skærmene i indskrivningen og ikke berøre inventaret. Det er ikke nødvendigt at bekræfte sin egen spilletid – hvilket eventuelt kan gøres på GolfBox app’en, hvis du har denne på din telefon. Der ligger blanke scorekort, som frit kan benyttes.

Vi henstiller fortsat til at man kun booker én spilletid ad gangen (teknisk er det muligt at bestille to tider pr. medlem - men det er ikke god "karma"). Husk at afmelde i god tid, hvis du ikke benytter din tid.

Hjælp os venligst med også at vejlede vores gæstespillere om vores henstillinger.
Banen er fortsat kun åbent for privat spil, hvilket betyder, at alle klubarrangementer og turneringer m.v. er udsat/aflyst indtil nærmere information følger.

Tee Time, Café & restaurant:
Baneejer har I samarbejde med Barløseborg Golfklub nu truffet aftale med en ny forpagter til Tee Time, Café & restaurant. Vi kan derfor – forhåbentlig meget snart – byde velkommen til Camilla Havard som ny forpagter og restauratør i vores dejlige klubhus og restaurant. Camilla Harvard har præsenteret sig selv nedenfor og vil påbegynde sit virke i Tee Time, cafe & restaurant straks, når Coronaforbuddet
om restaurantlukninger ophæves.
Vores nye restauratør er uddannet kok og har sin seneste professionelle fortid i Hornbæk Golfklub, hvorfra hun får fine roser med på vejen. Camilla vil drive restauranten både for medlemmerne, gæstespillere og med selskaber. Har du derfor planer om familiefester eller lignende (barnedåb, konfirmations-, fødselsdags-, receptions- eller andre festlige arrangementer), så kan du allerede nu kontakte Camilla Havard på telefon 2826 2631 eller på mail: teetime@outlook.dk og træffe nærmere aftale om mulighederne. Vi opfordrer naturligvis alle vores medlemmer til at benytte restauranten – både efter golfspillet og til andre officielle eller private begivenheder. Ove Nygaard, Nygaard og Co har hjulpet os med rekrutteringen.

Baneovertagelse – Vi har stadig behov for medlemmernes hjælp:
Bestyrelsen har valgt at fortsætte processen med den mulige overtagelse af baneanlæg og tilhørende bygninger – selvom vi er blevet forsinket af Coronasituationen.
Vi kan snart se frem til afslutningen af due diligence arbejdet og forhandlinger om de sidste detaljer i købsoplægget. Der mangler endnu kun nogle få detaljer om adgangsforhold m.v. Samtidig har vi opfordret medlemmerne til at hjælpe os med ”de sidste” kontante indskud i form af anpartstegninger i investeringsselskabet Barløseborg Golf Invest ApS. Dette har indtil nu medført en samlet anpartstegning på godt 3.070.000 kr., hvoraf 5 investorer har tegnet for 2,5 mio. kr.  og 14 medlemmer har herudover tegnet for mellem 10.000 kr. og op til 125.000 kr. – eller i alt 570.000 kr.. Vi mangler således 680.000 kr. for at være i mål med i alt 3.750.000 kr.
Vi har forståelse for at Coronasituationen kan spille ind på investeringsklimaet netop nu, men håber og forventer, at flere medlemmer vil hjælpe os med at komme i mål. Vi udsætter derfor tegningsperioden til 15. maj 2020, men vil gerne høre fra dig forinden. Har du behov for nærmer information eller råd og vejledning, står vi naturligvis gerne til rådighed.
Kontakt næstformand Børge Jensen på telefonnr. 2012-3559 eller formand Arne Jakobsen på telefon 4061-1414.
 
Frivilligt arbejde:
I det gode golfvejr og med de begrænsede golfspils muligheder, er det dejligt at se de mange frivillige kræfter, som hjælper baneejer med at gøre bygninger og materiel på golfanlægget klar til sæsonen. Der males på bygninger og banemarkeringer, luges i bedene, højtryksrenses på terrasse og fyldes sand i bunkers. Stor tak til alle Jer, der giver en frivillig hånd med. Det er rigtig glædeligt og hjælper os alle til at nyde de gode omgivelser omkring vores golfspil.

Pas godt på Jer selv og nærmeste – og rigtig god påske til alle!  
 
Bestyrelsen
Arne Jakobsen


 
Henstillinger om golfspil med Corona begrænsninger:
 
Vi følger anbefalingerne fra Dansk Golfspil Union og gør opmærksom på den fortsatte Corona smitterisiko. Derfor er der grund til at vi fortsat bærer os fornuftig ad.
 
Der er åbnet op for privat spil på banen, dog gælder dette kun for enkelte eller to-bolde og helst med personer fra samme husstand eller faste spillemakkere, som I kender.
 
Vi henstiller til, at man kun booker en tid ad gangen, således at flest mulige medlemmer får adgang til at spille golf. Dette betyder, at man først booker en ny tid, når sidst bookede tid er spillet. Samtidig henstiller vi til, at alle nedennævnte anbefalinger og gode råd følges:
 
 1. Spil foregår enkeltvis eller i to-bolde. Afstand på mindst ti minutter mellem boldene/bookninger
 2. Spil på banen foregår blandt spillere fra samme husstand eller med en fast spillemakker
 3. Ankomst til golfbanen sker tidligst ti minutter før reserveret tid og spillerne kører hjem umiddelbart efter afsluttet spil.
 4. Flaget forbliver i hullet, men må ikke røres. Der skal puttes med flag i. Bolde opsamles med handske.
 5. Banematerialet er fjernet (river m.v.) Der er ikke vand i boldvaskere. Vandhaner ved banen lukkes.
 6. Affaldsspande må ikke benyttes. Tag dit eget affald med hjem.
 7. Brug udelukkende elektronisk booking – helst med din egen golfbox app - og undlad at bekræfte på skærmen i klubhuset.
 
Der vil blive udført banekontrol, hvor eventuelle henstillinger fra kontrollen med henvisninger ovennævnte anvisninger, skal følges. Følges disse henstillinger ikke kan dette medføre Udelukkelse fra spil på banen.
 
Klubhus, restaurant og andre indendørs aktiviteter vil fortsat være lukkede for adgang – herunder også vaskeplads. Træningsfaciliteterne er også lukkede og må ikke benyttes. Undlad at benytte eventuelle borde, bænke og læskure på banen og undgå berøring i størst mulig omfang.
 
Samtidig anbefaler vi den enkelte golfspiller følgende:
 
 1. Er du syg eller har symptomer herpå, så bliv hjemme.
 2. Hold mindst to meters afstand til golfklubbens og -banens ansatte/frivillige og efterlev deres anvisninger
 3. Hold minimum to meters afstand til andre golfspillere og personer du møder på banen.
 4. Undgå kø på golfbanen. Der bør ikke lukkes igennem. Falder en bold bagud, bør spillerne samle bolden op, således at tempoet på banen følges.
 5. Undgå fysisk kontakt med andre golfspillere og deres bolde/udstyr m.v. Lad være med at give hånd eller kramme efter runden.
 6. Undgå at berøre flagstangen.
 7. Følg sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger således at eventuel smittespredning minimeres. Medbring eventuel egen håndsprit.  
 
Hvis vi alle følger disse forholdsvise simple regler kan vi fortsat medvirke til at begrænse risikoen for smittespredning af Coronavirus og samtidig nyde golfspillet og forårets komme i en flot natur.
 
Bestyrelsen

 

Afsked med Mette

Der blev holdt afstand og sprittet af, da Mette på hendes sidste dag - tirsdag, den 31/3 serverede dejlige cup cakes for de fremmødte.
Mette fik overrakt en afskedsbuket og afskedsgave af formanden.
Vi ønsker hende alt godt fremover i hendes nye job.
 

Kære medlemmer

Jeg er er jeres ny forpagter i Tee Time café og restaurant, jeg hedder Camilla er 51 år gammel og udlært kok. Ser så meget frem til at møde jer alle, når vi får lov til at slå dørene op igen hos Tee Time.
I kan også se lidt af hvad jeg har lavet på Instagram under tee_time_by_westphal, håber I vil dele mig med så mange som muligt.

De aller bedste hilsner 
 
Camilla Harvard 
Tee Time Café og Restaurant 

 
 
Nyt fra Trænerne

Fremover vil I, udover Martin Holm Larsson, som I alle kender, møde Yannick Larsen, som kommer til at stå for træningen om tirsdagen og Danny Kruse Sørensen, som kommer til at stå for træningen om søndagen.

Martin vil selv stå for træningen om torsdagen og det vil kun være hver 3. torsdag på følgende datoer: 

14 MAJ - 4 JUN - 2 JUL - 23 JUL - 30 JUL - 13 AUG - 3 SEP- 24 SEP - 8 OKT.

Træningsstarten er foreløbig udsat indtil Corona virusen gør det muligt at starte op igen, I vil få nærmere besked når vi ved noget mere.

 
Nyt fra Barløseborg Golfbane

HUSK NU inden du går ud på din golfrunde, at registrere dig i Golfbox, også selvom der er god plads på banen. Hvis du ikke har været registreret i Golfbox, så får du ikke nødvendigvis de informationer du skal ha' omkring banen mm. og klubben kan ikke bruge statistikkerne fra Golfbox til noget, da de så ikke er retvisende.

 • DER MÅ LÆGGES OP PÅ FAIRWAY
 • HUSK PITCHFORK MED PÅ BANEN OG RET NEDSLAGSMÆRKER OP
 • RIV EFTER DIG I BUNKERS
 • RYD OP EFTER DIG OG SÆT KURVE PÅ PLADS PÅ DRIVING RANGE

Er du i tvivl om banens status, så kan du altid gå ind på forsiden af vores hjemmeside og bladre lidt ned, så kan du finde en banestatus - der vil det altid fremgå om der evt. er ekstraordinære regler, der skal overholdes. Uddybning af BANESTATUS oversigten findes under menupunkterne Banen/Banestatus på vores hjemmeside.

 
Nyt fra Sekretariatet

Sekretariat vil være lukket for personlig betjening indtil d. 10/5 2020. Sekretariatet kan kontaktes på mail eller telefon.

Vær opmærksom på, at der er nye åbningstider fra april måned.

OBS! Husk at meddele Sekretariatet, hvis du får ny e-mailadresse, ændre bopælsadresse eller får nyt telefonummer. Dette så du fortsat modtager informationer, nyhedsbreve og kontingentopkrævninger fra Barløseborg Golfklub.

På forhånd TAK

KLUBSEKRETÆREN
I sekretariatet møder du Gitte,
som glæder sig til at hjælpe dig
med de spørgsmål, du måtte have.

Sekretariatet tager sig af alt
vedrørende klubben, såsom :
Økonomi
Sponsorer
Indmeldelser
Udmeldelser
Kontingenter
Handicapregulering
Prøvemedlemskaber
Turneringsdeltagelse mm.


ÅBNINGSTIDER
April måned


Mandag 12.00 - 16.00
Tirsdag 13.00 - 17.00
Onsdag lukket
Torsdag 12.00 - 16.00
Fredag 9.30 - 13.30

Der er lukket i Sekretariatet
lørdage, søndage og helligdage.

Tlf. 6479 1224 - tryk 3
E-mail: post@bbgolf.dk
Barløseborg Golfklub
Skovvangsvej 47 - 5610 Assens - Tlf.: 6479 1224 - E-mail: post@bbgolf.dk